REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lekko

Obowiązuje od dnia 31.01.2024

lekko (http://www.lekkocbd.com/)  jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym produkty z ekstraktów CBD dla swoich użytkowników m.in. olejki, kadzidła, kule do kąpieli. Wszelkie akcesoria dla użytkowników Sklepu posiadają niezbędne certyfikaty oraz akredytacje. 

Właścicielem Sklepu jest flow mac taczanowski sp.k. (dawniej będzie lekko mac taczanowski sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa, KRS: 0001038870, NIP: 5291839045 (dalej „Właściciel Sklepu”).

Adres e-mail: info@lekkocbd.com

Do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów
w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.

2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
– komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki II. internetowej, (przeglądarki (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge oraz (d) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej, zapewnią sprawne
i bezproblemowe korzystanie ze Sklepu Internetowego);
– dostępu do sieci Internet;
– aktywnego konta e-mail (jeśli Klient zdecyduje się dokonać zakupu w Sklepie).

4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji.

Właściciel Sklepu umożliwia umieszczenie opinii o Produktach w portalu pl.trustpilot.com. Weryfikacja, czy publikowane opinie pochodzą od Klientów, którzy używali danego Produktu, następuje na zasadach tego portalu przez podmiot prowadzący ten portal. O tym jak portal Trustpilot zwalcza fałszywe opinie, można przeczytać tutaj. Właściciel Sklepu nie weryfikuje autentyczności opinii samodzielnie. 

5. Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Sklepie Internetowym (za wyjątkiem opinii użytkowników o produktach), w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie (dalej „Treści”) należą do Właściciela Sklepu lub jego podmiotów powiązanych, jego licencjodawców bądź jego dostawców treści. Wszystkie Treści i elementy Sklepu mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

DANE OSOBOWE

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.

7. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.

8. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

9. Sklep umożliwia zakup dwóch rodzajów produktów (dalej „Produkty”):

– towarów (dalej „Towary”), tj. rzeczy ruchomych. Głównymi Towarami oferowanymi w Sklepie są wyroby zawierające ekstrakty CBD, takie jak olejki, żelki, kadzidła, kule do kąpieli, kremy itp.;

– treści cyfrowych (e-booków, dalej „Treści Cyfrowe”).

Zakupu Produktów w Sklepie można dokonać w dwóch trybach:
– bez rejestracji;
– z założeniem konta w Sklepie.
W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości oraz rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

11. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.

12. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować
z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@lekkocbd.com.

13. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia w zakresie Towarów oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

14. Umowa sprzedaży Towaru (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta woli otrzymania Treści Cyfrowej za podaną cenę.

15. Po zawarciu umowy Klientowi doręczony zostanie dokument stanowiący dowód zakupu obejmujący przedmiot zamówienia.

16. Dokument stanowiący dowód zakupu, o którym mowa w ust. 14, doręczony zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu na podany przez niego adres e-mail.

17. W ten sam sposób doręczane będą korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu

18. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów stanowiących dowód zakupu w formie elektronicznej w sposób wskazany w ust. 14 i 15.

19. Dokument stanowiący dowód zakupu w formie papierowej zostanie wysłany na żądanie Klienta. W celu otrzymania takiego dokumentu Klient może zwrócić się w szczególności na adres flow mac taczanowski sp.k. (dawniej będzie lekko mac taczanowski sp.k.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej info@lekkocbd.com. Żądanie wystawienia dokumentu stanowiącego dowód zakupu w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz adres doręczenia dokumentu stanowiącego dowód zakupu. Korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za niezawinioną przez Właściciela Sklepu nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.

21. Zamówienie Towaru zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie. Zamówienie dotyczące Treści Cyfrowej zostanie zrealizowane natychmiast.

22. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

23. Zmiany w złożonym zamówieniu Towaru lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wysłania Towarów.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

24. Wszystkie ceny Produktów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.

25. Właściciel Sklepu wedle własnego uznania, w przypadkach określonych w niniejszym punkcie dopuszcza możliwość wysłania Towaru bez pobierania opłaty za przesyłkę. Przesyłka GRATIS przysługuje wyłącznie, jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę minimalną wskazaną w „koszyku” lub jeśli zamówienie dokonywane jest w ramach subskrypcji, o której mowa poniżej.

26. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatność kartą oraz inne udostępniane przez agenta rozliczeniowego zgodnie z jego regulaminem.

SUBSKRYPCJA

27. Właściciel Sklepu może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, posiadają promocyjne ceny, które widnieją pod aktualną ceną konkretnego Towaru.

28. Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.

29. Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu:
– co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za jeden miesiąc lub
– co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za dwa miesiące.

30. Płatność za Subskrypcję realizowana jest poprzez zapisanie danych karty płatniczej Klienta (dane utrzymuje Pośrednik Płatności PayU S.A.), z której to karty pobierane będą środki w ustalonym zgodnie z wyżej wskazanym cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego
identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

31. Właściciel Sklepu dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 14 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

32. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

33. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została wybrana na kolejne wybrane okresy (o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji) do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

34. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

35. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

36. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się bądź poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lekkocbd.com.

37. Właściciel Sklepu ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

DOSTAWA TOWARÓW

38. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska z siedzibą w Warszawie;
– za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost;
– albo do urządzeń Paczkomat®.
Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.

39. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego urządzenia Paczkomat®.

40. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym, jednak nie później niż w ciągu 72h od dnia potwierdzenia zamówienia.

41. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (UPS, InPost) oraz od jej obciążenia przesyłkami w danym okresie.

42. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu kosztów lub akceptacji ich w procesie zakupowym.

ZWROTY TOWARÓW

43. Klient będący:
– konsumentem lub
– przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta
posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowej, za którą Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Treść Cyfrowa została dostarczona za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu i przyjął to do wiadomości. 

44. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 14 dni od odebrania Towaru, oświadczenie w tym temacie:
– w formie elektronicznej na adres return@lekkocbd.com lub 
– w formie pisemnej na adres: BĘDZIE LEKKO MAC TACZANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa 

45. Dla oświadczenia wystarczające będzie przesłanie w dowolnej – dostatecznie jednoznacznej i precyzyjnej formie – informacji, które Towary Klient chce zwrócić.

46. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

47. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 27 Regulaminu. 

48. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
– ceny Towaru;
– kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu  dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.

49. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej do czasu gdy Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.

50. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

51. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

52. W celu uniknięcia wątpliwości Właściciel Sklepu informuje, iż ze względów higienicznych nie jest możliwe dokonanie zwrotu:
– odpieczętowanego olejku w przypadku jego zużycia;
– rozpakowanej z folii zabezpieczającej kuli do kąpieli;
– zużytego towaru (np. wypalonego kadzidła, wykorzystanego kremu).

Reklamacje

53. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową. Każdy Produkt  zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w ustawie o prawach konsumenta.

54. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. W przypadku zgłoszenia reklamacji, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.

55. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.

56. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.

57. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

58. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Klientowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

59. Do umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

60. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu. 


POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU DOSTĘNA JEST TUTAJ

POPRZEDNIA WERSJA REGULAMINU DOSTĘNA JEST TUTAJ

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)