REGULAMIN

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze serwisu internetowego lekkocbd.com (dalej „Sklep”), w szczególności zasady składania i realizowania zamówień towarów dostępnych w Sklepie.

Jako sprzedawca zastrzegamy możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian, będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego.

Właścicielem Witryny, używanych w nim znaków towarowych, logotypów  jest Mariusz Mac, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Będzie Lekko – Mariusz Mac z siedzibą w Jarosławiu, os. Kombatantów 17/18, 37-500 Jarosław, NIP: 7922251027.

Operatorem Sklepu, dokonującym sprzedaży dostępnych w nim produktów na rzecz użytkowników, jest Eir Health sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 12/107 61 – 730 Poznań „Sprzedawca”, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000757845.

Z właścicielem Sklepu można kontaktować się pod adresem e-mail: info@lekkocbd.com.

PŁATNOŚCI I ZAMÓWIENIA

1. Jakie metody płatności są dostępne?

Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard i Maestro za pośrednictwem serwisów PayU (możliwe regionalne ograniczenia w dostępie do wybranej formy płatności). Płatność realizowana jest w momencie złożenia zamówienia.

Płatności mogą być także realizowane przy pomocy bonów płatniczych wydanych przez Sklep. W przypadku każdej transakcji można wykorzystać jednocześnie jeden bon.

2. Moja płatność kartą nie powiodła się, dlaczego?

W sporadycznych przypadkach płatność kartą może zostać odrzucona, najczęstszym powodem odrzucenia płatności jest błąd przy wpisywaniu danych karty dlatego prosimy przywiązywać do tego dużą uwagę.

Pozostałe możliwe powody to:

1. Osiągnięcie limitu wydatków na karcie / koncie

2. Wpisanie złego numeru karty

3. Wpisanie złej daty ważności karty

4. Wpisanie złego kodu CVC

5. Aktywna blokada na płatności internetowe na karcie

6. Wartość transakcji przekraczając limit wartości płatności internetowych na karcie

Jeśli po upewnieniu się, że żaden z powyższych powodów nie jest źródłem problemu z płatnością, proszę skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia – postaramy się pomóc rozwiązać występujący problem.

3. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie prezentowane są w walucie wybranej przez użytkownika. W polskiej wersji serwisu użytkownik może zdecydować się na wyświetlanie cen w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4. Dostawa

W zależności od wybranego typu wysyłki i adresu odbiorcy czas oczekiwania to 1-4 dni robocze do wysyłek na terytorium Polski, 2-7 dni roboczych dla wysyłek na terytorium Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.

5. Ograniczenia w zakupach

Tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zakupów w Sklepie.

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie konsumentom.

6. Odstąpienie od umowy kupna

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres 14 dni, w których możliwe jest odstąpienie od umowy, liczy się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, potwierdziła odebranie przesyłki z zamówionymi produktami.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, wystarczy w w/w terminie:

  1. poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez wiadomość email wysłaną na adres return@lekkocbd.com. W wiadomości zwrotnej uzyskasz instrukcję zawierającą dalsze kroki procesu odstąpienia od umowy.

LUB

  1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

SUBSKRYPCJA

Właściciel Sklepu może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, posiadają promocyjne ceny, które widnieją pod aktualną ceną konkretnego Towaru.

Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla Klientów posiadających Konto tj. zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Klientów.

Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu:
– co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za jeden miesiąc lub
– co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za dwa miesiące.

Płatność za Subskrypcję realizowana jest poprzez zapisanie danych karty płatniczej Klienta (dane utrzymuje Pośrednik Płatności PayU S.A.), z której to karty pobierane będą środki w ustalonym zgodnie z wyżej wskazanym cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych
identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego
identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Właściciel Sklepu dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 14 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została wybrana na kolejne wybrane okresy (o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji) do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się bądź poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lekkocbd.com.

Właściciel Sklepu ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zależy nam na wysokim poziomie zadowolenia klientów z naszych produktów, dlatego jeśli otrzymałeś/aś wadliwy produkt, lub jesteś niezadowolony/a z jakości zakupionego produktu skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem return@lekkocbd.com i opisz powód swojego niezadowolenia. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego.

Nasz zespół zbada Twoją sprawę i stosownie do Twojego żądania oraz zgodnie z przepisami prawa dokonamy, zwrotu oryginalnej płatności lub wymiany produktu na nowy albo – jeśli tak z nami uzgodnisz – dokonamy zwrotu Twoich kosztów w postaci bonu na kolejne zakupy w Sklepie.

W określonych przypadkach możemy poprosić Cię o odesłanie wadliwego produktu na nasz adres na terytorium Polski w celu zbadania wady i poprawy jakości naszych procesów. Czas rozpatrywania reklamacji może wynieść do 21 dni od momentu zgłoszenia.

Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: ec.europa.eu/consumers/odr

 

TREŚCI UDOSTĘPNIANE W SKLEPIE

Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Sklepie, w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie (dalej „Treści”) należą do Właściciela Sklepu lub jego podmiotów powiązanych, jego licencjodawców bądź jego dostawców treści. Wszystkie Treści i elementy Sklepu mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej Sklepu lub przesyłanie treści generowanych przez użytkownika w sposób bezprawny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

  1. komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge, (d) Opera lub (e) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej;
  2. dostępu do sieci Internet;
  3. aktywnego konta e-mail.

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)