REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lekko – zapisy archiwalne

Obowiązuje od dnia 01.03.2023

lekko (http://www.lekkocbd.com/)  jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym produkty z ekstraktów CBD dla swoich użytkowników m.in. olejki, kadzidła, kule do kąpieli. Wszelkie akcesoria dla użytkowników Sklepu posiadają niezbędne certyfikaty oraz akredytacje. 

Właścicielem Sklepu jest BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa, KRS: 0000951678, NIP: 5291839045 (dalej „Właściciel Sklepu”).

Adres e-mail: info@lekkocbd.com, numer telefonu: [tutaj zostanie podany numer telefonu przed wejściem regulaminu w życie, tj. przed 01.03.2023]

Do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów
w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.

2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
– komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki II. internetowej, (przeglądarki (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge oraz (d) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej, zapewnią sprawne
i bezproblemowe korzystanie ze Sklepu Internetowego);
– dostępu do sieci Internet;
– aktywnego konta e-mail (jeśli Klient zdecyduje się dokonać zakupu w Sklepie).

4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji.

Właściciel Sklepu umożliwia umieszczenie opinii o Produktach w portalu pl.trustpilot.com. Weryfikacja, czy publikowane opinie pochodzą od Klientów, którzy używali danego Produktu, następuje na zasadach tego portalu przez podmiot prowadzący ten portal. O tym jak portal Trustpilot zwalcza fałszywe opinie, można przeczytać tutaj. Właściciel Sklepu nie weryfikuje autentyczności opinii samodzielnie. 

5. Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Sklepie Internetowym (za wyjątkiem opinii użytkowników o produktach), w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie (dalej „Treści”) należą do Właściciela Sklepu lub jego podmiotów powiązanych, jego licencjodawców bądź jego dostawców treści. Wszystkie Treści i elementy Sklepu mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

DANE OSOBOWE

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.

7. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.

8. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

9. Sklep umożliwia zakup dwóch rodzajów produktów (dalej „Produkty”):

– towarów (dalej „Towary”), tj. rzeczy ruchomych. Głównymi Towarami oferowanymi w Sklepie są wyroby zawierające ekstrakty CBD, takie jak olejki, żelki, kadzidła, kule do kąpieli, kremy itp.;

– treści cyfrowych (e-booków, dalej „Treści Cyfrowe”).

Zakupu Produktów w Sklepie można dokonać w dwóch trybach:
– bez rejestracji;
– z założeniem konta w Sklepie.
W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości oraz rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

11. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.

12. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować
z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@lekkocbd.com.

13. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Produktów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia w zakresie Towarów oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

14. Umowa sprzedaży Towaru (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta woli otrzymania Treści Cyfrowej za podaną cenę.

15. Po zawarciu umowy Klientowi doręczony zostanie dokument stanowiący dowód zakupu obejmujący przedmiot zamówienia.

16. Dokument stanowiący dowód zakupu, o którym mowa w ust. 14, doręczony zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu na podany przez niego adres e-mail.

17. W ten sam sposób doręczane będą korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu

18. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów stanowiących dowód zakupu w formie elektronicznej w sposób wskazany w ust. 14 i 15.

19. Dokument stanowiący dowód zakupu w formie papierowej zostanie wysłany na żądanie Klienta. W celu otrzymania takiego dokumentu Klient może zwrócić się w szczególności na adres BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej info@lekkocbd.com. Żądanie wystawienia dokumentu stanowiącego dowód zakupu w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz adres doręczenia dokumentu stanowiącego dowód zakupu. Korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za niezawinioną przez Właściciela Sklepu nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.

21. Zamówienie Towaru zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie. Zamówienie dotyczące Treści Cyfrowej zostanie zrealizowane natychmiast.

22. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

23. Zmiany w złożonym zamówieniu Towaru lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wysłania Towarów.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

24. Wszystkie ceny Produktów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.

25. Właściciel Sklepu wedle własnego uznania, w przypadkach określonych w niniejszym punkcie dopuszcza możliwość wysłania Towaru bez pobierania opłaty za przesyłkę. Przesyłka GRATIS przysługuje wyłącznie, jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę minimalną wskazaną w „koszyku” lub jeśli zamówienie dokonywane jest w ramach subskrypcji, o której mowa poniżej.

26. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatność kartą oraz inne udostępniane przez agenta rozliczeniowego zgodnie z jego regulaminem.

SUBSKRYPCJA

27. Właściciel Sklepu może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, posiadają promocyjne ceny, które widnieją pod aktualną ceną konkretnego Towaru.

28. Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla Klientów posiadających Konto.

29. Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu:
– co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za jeden miesiąc lub
– co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za dwa miesiące.

30. Płatność za Subskrypcję realizowana jest poprzez zapisanie danych karty płatniczej Klienta (dane utrzymuje Pośrednik Płatności PayU S.A.), z której to karty pobierane będą środki w ustalonym zgodnie z wyżej wskazanym cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego
identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

31. Właściciel Sklepu dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 14 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

32. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

33. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została wybrana na kolejne wybrane okresy (o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji) do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

34. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

35. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

36. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się bądź poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lekkocbd.com.

37. Właściciel Sklepu ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

DOSTAWA TOWARÓW

38. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska z siedzibą w Warszawie;
– za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost;
– albo do urządzeń Paczkomat®.
Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.

39. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego urządzenia Paczkomat®.

40. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym, jednak nie później niż w ciągu 72h od dnia potwierdzenia zamówienia.

41. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (UPS, InPost) oraz od jej obciążenia przesyłkami w danym okresie.

42. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu kosztów lub akceptacji ich w procesie zakupowym.

ZWROTY TOWARÓW

43. Klient będący:
– konsumentem lub
– przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta
posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowej, za którą Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Treść Cyfrowa została dostarczona za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu i przyjął to do wiadomości. 

44. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 14 dni od odebrania Towaru, oświadczenie w tym temacie:
– w formie elektronicznej na adres return@lekkocbd.com lub 
– w formie pisemnej na adres: BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa 

45. Dla oświadczenia wystarczające będzie przesłanie w dowolnej – dostatecznie jednoznacznej i precyzyjnej formie – informacji, które Towary Klient chce zwrócić.

46. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

47. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 27 Regulaminu. 

48. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
– ceny Towaru;
– kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu  dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.

49. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej do czasu gdy Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.

50. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

51. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

52. W celu uniknięcia wątpliwości Właściciel Sklepu informuje, iż ze względów higienicznych nie jest możliwe dokonanie zwrotu:
– odpieczętowanego olejku w przypadku jego zużycia;
– rozpakowanej z folii zabezpieczającej kuli do kąpieli;
– zużytego towaru (np. wypalonego kadzidła, wykorzystanego kremu).

Reklamacje

53. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową. Każdy Produkt  zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w ustawie o prawach konsumenta.

54. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. W przypadku zgłoszenia reklamacji, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.

55. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.

56. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.

57. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

58. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Klientowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

59. Do umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

60. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu. 

Obowiązuje od dnia 01.09.2022

lekko (http://www.lekkocbd.com/)  jest sklepem internetowym (dalej „Sklep”) oferującym produkty z ekstraktów CBD dla swoich użytkowników m.in. olejki, kadzidła, kule do kąpieli. Wszelkie akcesoria dla użytkowników Sklepu posiadają niezbędne certyfikaty oraz akredytacje. 

Właścicielem Sklepu jest BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa, KRS: 0000951678, NIP: 5291839045 (dalej „Właściciel Sklepu”).

Adres e-mail: info@lekkocbd.com 

Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu konieczne jest, by osoba, która składa zamówienie (dalej „Klient“), zaakceptowała niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów
w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia oraz tryb składania przez Klientów reklamacji.

2. Informacje o towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
– komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki II. internetowej, (przeglądarki (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge oraz (d) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej, zapewnią sprawne
i bezproblemowe korzystanie ze Sklepu Internetowego);
– dostępu do sieci Internet;
– aktywnego konta e-mail (jeśli Klient zdecyduje się dokonać zakupu w Sklepie).

4. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Takie wpisy będą usuwane przez właściciela Sklepu bez uprzedniej notyfikacji.

5. Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Sklepie Internetowym, w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie (dalej „Treści”) należą do Właściciela Sklepu lub jego podmiotów powiązanych, jego licencjodawców bądź jego dostawców treści. Wszystkie Treści i elementy Sklepu mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

DANE OSOBOWE

6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel Sklepu.

7. W momencie gdy Klient podaje w Sklepie swoje dane osobowe w związku ze składaniem zamówienia (rejestracja konta lub składanie zamówienia bez rejestracji), odpowiednia informacja zgodna z art. 13 RODO jest mu dostarczana w formie polityki prywatności.

8. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów w pozostałych celach (np. marketingowych), jak i wszelkich innych informacji o Klientach (np. pochodzących z plików cookies), również określone zostały w polityce prywatności.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

9. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:
– bez rejestracji;
– z założeniem konta w Sklepie.
W obu przypadkach w celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości oraz rodzaju, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

10. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie Klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

11. Jeśli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez Klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Po zalogowaniu do Konta, Klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza swoimi danymi osobowymi.

12. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować
z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@lekkocbd.com.

13. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zakupu Towarów zgodnie opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

14. Umowa sprzedaży (przyjęcie oferty Klienta z konkretną ceną) zostaje zawarta w momencie przesłania Klientowi przez Właściciela Sklepu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

15. Po zamówieniu towaru Klientowi doręczony zostanie dokument stanowiący dowód zakupu obejmujący przedmiot zamówienia.

16. Dokument stanowiący dowód zakupu o której mowa w ust. 14 doręczony zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie dokumentu na podany przez niego adres e-mail.

17. W ten sam sposób doręczane będą korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu

18. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie dokumentów stanowiących dowód zakupu w formie elektronicznej w sposób wskazany w ust. 14 i 15.

19. Obejmujący przedmiot zamówienia dokument stanowiący dowód zakupu w formie papierowej zostanie wysłany na żądanie Klienta. W celu otrzymania takiego dokumentu Klient może zwrócić się w szczególności na adres BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej info@lekkocbd.com. Żądanie wystawienia dokumentu stanowiącego dowód zakupu w formie papierowej powinno zawierać numer zamówienia oraz adres doręczenia dokumentu stanowiącego dowód zakupu. Korekty dokumentów stanowiących dowód zakupu dostarczonych Klientowi w formie papierowej będą doręczane Klientowi również w formie papierowej.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy, jak również za nieterminową realizację przez firmy kurierskie lub operatora pocztowego.

21. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile prezentowany towar jest dostępny w Sklepie.

22. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

23. Zmiany w złożonym zamówieniu lub jego anulowania Klient może dokonać jedynie po uprzednim uzgodnieniu modyfikacji lub anulacji zamówienia ze Sklepem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon lub e-mail), aż do momentu wysłania Towarów.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

24. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu.

25. Właściciel Sklepu wedle własnego uznania, w przypadkach określonych w niniejszym punkcie dopuszcza możliwość wysłania towaru bez pobierania opłaty za przesyłkę. Przesyłka GRATIS przysługuje wyłącznie.

26. Płatności w Sklepie obsługiwane są przez agenta rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, BLIK, płatność kartą oraz inne udostępniane przez agenta rozliczeniowego zgodnie z jego regulaminem.

SUBSKRYPCJA

27. Właściciel Sklepu może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, posiadają promocyjne ceny, które widnieją pod aktualną ceną konkretnego Towaru.

28. Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla Klientów posiadających Konto tj. zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Klientów.

29. Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu:
– co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za jeden miesiąc lub
– co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za dwa miesiące.

30. Płatność za Subskrypcję realizowana jest poprzez zapisanie danych karty płatniczej Klienta (dane utrzymuje Pośrednik Płatności PayU S.A.), z której to karty pobierane będą środki w ustalonym zgodnie z wyżej wskazanym cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych
identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego
identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

31. Właściciel Sklepu dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 14 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

32. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

33. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została wybrana na kolejne wybrane okresy (o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji) do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

34. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

35. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

36. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się bądź poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lekkocbd.com.

37. Właściciel Sklepu ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

DOSTAWA TOWARÓW

38. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru Klienta:
– za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska z siedzibą w Warszawie;
– za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost;
– albo do paczkomatów InPost.
Koszt każdej opcji dostawy podawany jest każdorazowo w koszyku.

39. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub do wybranego paczkomatu.

40. Towary wysyłane są przez Właściciela Sklepu zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym, jednak nie później niż w ciągu 72h od dnia potwierdzenia zamówienia.

41. Rzeczywisty termin dostawy Towarów zależny jest od firmy kurierskiej (UPS, InPost) oraz od jej obciążenia przesyłkami w danym okresie.

42. Właściciel Sklepu standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu kosztów lub akceptacji ich w procesie zakupowym.

ZWROTY TOWARÓW

43. Klient będący:
– konsumentem lub
– przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta
posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny.

44. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał w terminie 14 dni od odebrania Towaru, oświadczenie w tym temacie:
– w formie elektronicznej na adres return@lekkocbd.com lub 
– w formie pisemnej na adres: BĘDZIE LEKKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 28, 00-553 Warszawa 

45. Dla oświadczenia wystarczające będzie przesłanie w dowolnej – dostatecznie jednoznacznej i precyzyjnej formie – informacji, które produkty Klient chce zwrócić.

46. Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle Klientowi w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

47. Następnie w terminie kolejnych 14 dni Klient powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres pocztowy wskazany w punkcie 27 Regulaminu. 

48. Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz Klienta zwrotu:
– ceny Towaru;
– kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do Klienta według najtańszego zwykłego sposobu  dostarczenia rzeczy, oferowanej w Sklepie.

49. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej do czasu gdy Klient dostarczy Właścicielowi Sklepu dowód odesłania rzeczy.

50. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

51. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

52. W celu uniknięcia wątpliwości Właściciel Sklepu informuje, iż ze względów higienicznych nie jest możliwe dokonanie zwrotu:
– odpieczętowanego olejku w przypadku jego zużycia;
– rozpakowanej z folii zabezpieczającej kuli do kąpieli;
– zużytego towaru (np. wypalonego kadzidła, wykorzystanego kremu).

Reklamacje

53. Właściciel Sklepu odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych w/w przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

54. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy wskazane na wstępie Regulaminu. W przypadku zgłoszenia reklamacji, w razie wątpliwości Właściciel Sklepu może wymagać od osoby składającej reklamację, aby dostarczyła wadliwy Towar pod w/w adres pocztowy.

55. Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie zamówionych artykułów
w stosunku do oferowanych w na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać
z odmiennych ustawień parametrów monitora Klienta.

56. Właściciel Sklepu rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i/lub Towaru do oględzin.

57. Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

58. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

59. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów prawa.

60. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu. 

Obowiązywał do dnia 31.08.2022

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze serwisu internetowego lekkocbd.com (dalej „Sklep”), w szczególności zasady składania i realizowania zamówień towarów dostępnych w Sklepie.

Jako sprzedawca zastrzegamy możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian, będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego.

Właścicielem Witryny, używanych w nim znaków towarowych, logotypów  jest Mariusz Mac, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Będzie Lekko – Mariusz Mac z siedzibą w Jarosławiu, os. Kombatantów 17/18, 37-500 Jarosław, NIP: 7922251027.

Operatorem Sklepu, dokonującym sprzedaży dostępnych w nim produktów na rzecz użytkowników, jest Eir Health sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 12/107 61 – 730 Poznań „Sprzedawca”, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000757845.

Z właścicielem Sklepu można kontaktować się pod adresem e-mail: info@lekkocbd.com.

PŁATNOŚCI I ZAMÓWIENIA

1. Jakie metody płatności są dostępne?

Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard i Maestro za pośrednictwem serwisów PayU (możliwe regionalne ograniczenia w dostępie do wybranej formy płatności). Płatność realizowana jest w momencie złożenia zamówienia.

Płatności mogą być także realizowane przy pomocy bonów płatniczych wydanych przez Sklep. W przypadku każdej transakcji można wykorzystać jednocześnie jeden bon.

2. Moja płatność kartą nie powiodła się, dlaczego?

W sporadycznych przypadkach płatność kartą może zostać odrzucona, najczęstszym powodem odrzucenia płatności jest błąd przy wpisywaniu danych karty dlatego prosimy przywiązywać do tego dużą uwagę.

Pozostałe możliwe powody to:

1. Osiągnięcie limitu wydatków na karcie / koncie

2. Wpisanie złego numeru karty

3. Wpisanie złej daty ważności karty

4. Wpisanie złego kodu CVC

5. Aktywna blokada na płatności internetowe na karcie

6. Wartość transakcji przekraczając limit wartości płatności internetowych na karcie

Jeśli po upewnieniu się, że żaden z powyższych powodów nie jest źródłem problemu z płatnością, proszę skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia – postaramy się pomóc rozwiązać występujący problem.

3. Ceny

Wszystkie ceny w Sklepie prezentowane są w walucie wybranej przez użytkownika. W polskiej wersji serwisu użytkownik może zdecydować się na wyświetlanie cen w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4. Dostawa

W zależności od wybranego typu wysyłki i adresu odbiorcy czas oczekiwania to 1-4 dni robocze do wysyłek na terytorium Polski, 2-7 dni roboczych dla wysyłek na terytorium Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.

5. Ograniczenia w zakupach

Tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zakupów w Sklepie.

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie konsumentom.

6. Odstąpienie od umowy kupna

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres 14 dni, w których możliwe jest odstąpienie od umowy, liczy się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, potwierdziła odebranie przesyłki z zamówionymi produktami.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, wystarczy w w/w terminie:

  1. poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez wiadomość email wysłaną na adres return@lekkocbd.com. W wiadomości zwrotnej uzyskasz instrukcję zawierającą dalsze kroki procesu odstąpienia od umowy.

LUB

  1. oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

SUBSKRYPCJA

Właściciel Sklepu może zaoferować Klientom sprzedaż Towarów w formie Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, posiadają promocyjne ceny, które widnieją pod aktualną ceną konkretnego Towaru.

Zakup Towarów w formie Subskrypcji jest dostępny wyłącznie dla Klientów posiadających Konto tj. zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Klientów.

Dokonując zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji w powtarzalnych odstępach czasu:
– co 1 miesiąc w przypadku subskrypcji jednomiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za jeden miesiąc lub
– co 2 miesiące w przypadku subskrypcji dwumiesięcznej – w kwocie wskazanej w ofercie subskrypcyjnej za dwa miesiące.

Płatność za Subskrypcję realizowana jest poprzez zapisanie danych karty płatniczej Klienta (dane utrzymuje Pośrednik Płatności PayU S.A.), z której to karty pobierane będą środki w ustalonym zgodnie z wyżej wskazanym cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym. PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych
identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego
identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

Właściciel Sklepu dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na 14 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została wybrana na kolejne wybrane okresy (o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji) do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się bądź poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lekkocbd.com.

Właściciel Sklepu ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zależy nam na wysokim poziomie zadowolenia klientów z naszych produktów, dlatego jeśli otrzymałeś/aś wadliwy produkt, lub jesteś niezadowolony/a z jakości zakupionego produktu skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem return@lekkocbd.com i opisz powód swojego niezadowolenia. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego.

Nasz zespół zbada Twoją sprawę i stosownie do Twojego żądania oraz zgodnie z przepisami prawa dokonamy, zwrotu oryginalnej płatności lub wymiany produktu na nowy albo – jeśli tak z nami uzgodnisz – dokonamy zwrotu Twoich kosztów w postaci bonu na kolejne zakupy w Sklepie.

W określonych przypadkach możemy poprosić Cię o odesłanie wadliwego produktu na nasz adres na terytorium Polski w celu zbadania wady i poprawy jakości naszych procesów. Czas rozpatrywania reklamacji może wynieść do 21 dni od momentu zgłoszenia.

Klient będący konsumentem w Unii Europejskiej może także skorzystać z pozasądowego, internetowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution). Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: ec.europa.eu/consumers/odr

TREŚCI UDOSTĘPNIANE W SKLEPIE

Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Sklepie, w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie (dalej „Treści”) należą do Właściciela Sklepu lub jego podmiotów powiązanych, jego licencjodawców bądź jego dostawców treści. Wszystkie Treści i elementy Sklepu mogą być chronione prawem autorskim i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej.

NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej Sklepu lub przesyłanie treści generowanych przez użytkownika w sposób bezprawny.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

  1. komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Microsoft Edge, (d) Opera lub (e) Safari w wersji nie starszej niż dwie wersje wstecz względem najnowszej;
  2. dostępu do sieci Internet;
  3. aktywnego konta e-mail.

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)