INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przejęciem z początkiem dnia 1 września 2022 roku sprzedaży w sklepie lekkocbd.com (dalej „Sklep Internetowy”) przez nowy podmiot, w tym w związku z przejęciem umów subskrypcji produktów Lekko (dalej „Umowy Subskrypcji”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych na cele realizacji Umowy Subskrypcji produktów Lekko (dalej „Produkty”), a także na cele realizacji innych zamówień składanych przez Ciebie w Sklepie Internetowym od w/w daty jest BĘDZIE LEKKO spółka z o.o. z siedzibą w Chylice-Kolonia przy ul. Chełmońskiego 1, 96-313 Chylice-Kolonia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000951678 (dalej „Właściciel Sklepu” lub „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na cele Subskrypcji lub zamówień Produktów możesz kontaktować się z nami pod adresem rodo@lekkocbd.com lub listownie na w/w adres siedziby spółki Będzie Lekko.

3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od dotychczasowego ich administratora, który przetwarzał je na cel realizacji Twojej Umowy Subskrypcji i/lub sprzedaży Produktów, tj. Eir Health spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

4. Twoje dane osobowe, które wcześniej podałeś na cele dostawy Produktów, będą przetwarzane przez Administratora na te same cele, tj. na cele wykonywania Twojej Umowy Subskrypcji oraz realizacji pojedynczych zamówień Produktów. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest w/w Umowa Subskrypcji i/lub umowa sprzedaży Produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także odpowiednie przepisy prawa (np. podatkowe, księgowe, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes w postaci konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Twoje dane osobowe na cele realizacji Umowy Subskrypcji i/lub umów sprzedaży Produktów mogą być przez nas przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Właściciela Sklepu w celu realizacji zamówień, tj. firmom kurierskim, pośrednikom płatności online, firmie księgowej – na podstawie stosownych umów. Dane te mogą być też przekazywane organom administracji lub sądowym, wyłącznie na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Administrator przetwarza i przechowuje kopie danych osobowych klientów (w tym klientów subskrypcyjnych) w formie pozwalającej na identyfikację tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania Umowy Subskrypcji i umów sprzedaży Produktów (w tym do celów utrzymywania Twojego konta w Sklepie Internetowym), a później tak długo, jak jest to konieczne do realizacji obowiązków księgowo-podatkowych oraz do celów archiwalnych – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. W związku z przetwarzaniem przez Właściciela Sklepu Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)