INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przejęciem z początkiem dnia 1 września 2022 roku sprzedaży w sklepie lekkocbd.com (dalej „Sklep Internetowy”) przez nowy podmiot, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych na cele newslettera od w/w daty jest BĘDZIE LEKKO spółka z o.o. z siedzibą w Chylice-Kolonia przy ul. Chełmońskiego 1, 96-313 Chylice-Kolonia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000951678 (dalej „Właściciel Sklepu” lub „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z newsletterem możesz kontaktować się z nami pod adresem rodo@lekkocbd.com lub listownie na w/w adres siedziby spółki Będzie Lekko.

3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od dotychczasowego ich administratora, który przetwarzał je na cel newslettera, tj. Mariusza Maca, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Będzie Lekko z siedzibą w Jarosławiu.

4. Twoje dane osobowe, które wcześniej podałeś na cel subskrypcji newslettera, będą przetwarzane przez Administratora na ten sam cel, tj. na cele marketingowe, w celu przesyłania Ci newslettera dotyczącego oferty Sklepu Internetowego. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest Twoja zgoda marketingowa wyrażona w sposób elektroniczny i nasz związany z tym prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę, klikając link dezaktywacyjny (zawarty w stopce każdego wysyłanego przez nas e-maila) lub po prostu pisząc do nas wiadomość.

5. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz zapisany do naszego newslettera oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.

6. Twoje dane osobowe na cele realizacji newslettera są przez nas przekazywane firmie, która dostarcza nam profesjonalny system do e-mail marketingu. Dane te mogą być też przekazywane organom administracji lub sądowym, wyłącznie na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

7. W związku z przetwarzaniem przez Właściciela Sklepu Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)