INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przejęciem z początkiem dnia 1 września 2022 roku sprzedaży w sklepie lekkocbd.com (dalej „Sklep Internetowy”) przez nowy podmiot, uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych na cele realizacji zamówień produktów Lekko (dalej „Produkty” i „Zamówienia”) od w/w daty jest BĘDZIE LEKKO spółka z o.o. z siedzibą w Chylice-Kolonia przy ul. Chełmońskiego 1, 96-313 Chylice-Kolonia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000951678 (dalej „Właściciel Sklepu” lub „Administrator”).

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na cele realizacji Zamówień możesz kontaktować się z nami pod adresem rodo@lekkocbd.com lub listownie na w/w adres siedziby spółki Będzie Lekko.

3. Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od dotychczasowego ich administratora, który przetwarzał je na cel sprzedaży Produktów, tj. Eir Health spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

4. Twoje dane osobowe, które wcześniej podałeś na cele dostawy Produktów, będą przetwarzane przez Administratora na te same cele, tj. na cele wykonywania Twoich Zamówień oraz utrzymywania Twojego konta w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest umowa sprzedaży Produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także odpowiednie przepisy prawa (np. podatkowe, księgowe, art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes w postaci konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Twoje dane osobowe na cele realizacji umów sprzedaży Produktów mogą być przez nas przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Właściciela Sklepu w celu realizacji zamówień, tj. firmom kurierskim, pośrednikom płatności online, firmie księgowej – na podstawie stosownych umów. Dane te mogą być też przekazywane organom administracji lub sądowym, wyłącznie na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. Administrator przetwarza i przechowuje kopie danych osobowych klientów w formie pozwalającej na identyfikację tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania umów sprzedaży Produktów (w tym do celów utrzymywania Twojego konta w Sklepie Internetowym), a później tak długo, jak jest to konieczne do realizacji obowiązków księgowo-podatkowych oraz do celów archiwalnych – dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. W związku z przetwarzaniem przez Właściciela Sklepu Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

– prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych osobowych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

– prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprawdź co u nas

Podziel się z innymi swoim lekko i #zyjlekko

Twój koszyk (0)